Velkommen / Foreningen / Bestyrelse
Bestyrelse
Lene Sonne
 
Formand
Lene Sonne
Mobil: 61790368
E-mail: formandhappyfeet@outlook.dk
,
 
Næstformand
Irene Facius
Mobil: 40450540
E-mail: irenefacius@hotmail.com
 
Kasserer
Jette Nielsen

 
Bestyrelsesmedlem
Birgitte Normann
 
 
Bestyrelsesmedlem
Karina Lund
Mobil: 25566262
E-mail: karinahvidlund@gmail.com
 
Lene Sonne | CVR: 34010943 | Kildemarken, Ringsted - Danmark | Tlf.: 61790368